Lešenie na prenájom

Technické údaje nášho rámového lešenia typu Termosprzet :

 • maximálna výška lešenia (bez dodatočných statických výpočtov) – 60 m,
 • dĺžka lešenia: ľubovoľná, konfigurovaná z polí o dĺžkach  2,2 m alebo 3,0 m,
 • šírka lešenia 0,80 m,
 • najvyššie dovolené zaťaženie pracovnej podlahy 2 kN/m2
 • možnosť umiestnenia lešenia pri otvorenej alebo uzavretej fasáde,
 • možnosť prechodu z modulu o dĺžke 2,2 m na modul o dĺžke 3,0 m a naopak,
 • možnosť použitia úzkych a širokých konzol rozširujúcich plošín,
 • možnosť zaistenia lešenia záchytnou sieťou alebo plachtou,
 • možnosť inštalácie nákladného výťahu,
 • možnosť použitia dopravného výložníka o nosnosti 150 kg.

Výhody rámového lešenia :

 • jednoduchá montáž a demontáž,
 • poskytuje maximálnu úroveň bezpečnosti,
 • možnosť regulácie a prispôsobenie k nerovnej ploche,
 • vysoká pevnosť,
 • manipulačná plocha pri práci (0,8 m – šírka lešenia).

Certifikáty:


Máte otázku? Kontaktujte nás