Stavba domu

Naša stavebná firma Vám ponúka riešenie akým spôsobom si dokážete postaviť Váš vysnívaný dom. Ku každému zákazníkovi pristupujeme maximálne zodpovedne a individuálne. Vážime si každého jedného zákazníka, pretože iba on rozhoduje kam investuje svoje finančné prostriedky na bývanie.

Náš zákazník je náš jediný šéf a z tohto dôvodu si uvedomujeme, že náš šéf nechce najlacnejší dom, prípadne najrýchlejšie postavený dom, ale v prvom rade chce “DOM NA CELÝ ŽIVOT”.

Toto slovné spojenie sa pre nás stalo heslom a prioritou postaviť každému jednému zákazníkovi “DOM NA CELÝ ŽIVOT“.

Z tohto dôvodu staviame výhradne z certifikovaných, kvalitných, odskúšaných a vzájomne trvácnych stavebných materiálov. Našim hlavným cieľom je Vám postaviť dom, ktorý Vám urobí dlhodobú radosť.

Stavba domu nie je každodenná zaležitosť. Priemerný človek sa so stavbou svojho vysnívaného domu stretne raz za život. V prvom rade by sme Vám odporúčali zvážiť všetky klady a zápory, prípadne finančné možnosti alebo spôsob financovania a zbytočne neplytvať financiami v prvých etapách rozhodovania.


Prinášame vám zopár tipov, trikov a rád pri stavbe domu

Výber pozemku

Ak ste v skupine šťastlivcov, ktorí majú k dispozícii pozemok, tak povediac zadarmo, potom výber pozemku máte za sebou. V prípade, že zvažujete kúpu pozemku odporúčame Vám dôkladne zvážiť najdôležitejšie parametre pozemku a to:

 • veľkosť, orientácia a rozloženie pozemku,
 • lokalita pozemku,
 • vybavenosť inžinierskymi sieťami,
 • dopravná dostupnosť,
 • cena.

Ako ďalší krok Vám doporučujeme navštíviť mestský, prípadne obecný úrad, aby ste si vyžiadali si tzv. STAVEBNÚ INFORMÁCIU. Nech Vám dotyčný úrad vystaví písomne informáciu o tom, či sa na danej parcele môžu začať výstavba. Žiadosť sa podáva písomne alebo prostredníctvom e-mailu. Ako však sformulovať žiadosť? Veľmi jednoducho. Štandardná žiadosť obsahuje Vašu meno a adresu a v tomto emaile alebo liste uvediete, že žiadate o stavebnú informáciu k Vami požadovanej parcele.

V prípade, ak nemáte na pozemku prívod vody a elektrickej energie, tak je potrebné ich zriadiť ešte pred začatím stavby domu. Umiestnenie pripojenia energie a vody je nutné najskôr odkomunikovať s miestnymi dodávateľmi. Pri výstavbe domu postačí trojfázový prúd s 400/230 V výkonom.

elektrická a vodovodná prípojka

Príprava pred začatím stavby

Ak už máte výber pozemku za sebou, ešte treba mať na pamäti samotnú prípravu pred začatím stavby.
Táto príprava v sebe zahŕňa niekoľko krokov a to napríklad výber projektu stavby, výber stavebníka a okrem toho samozrejme je nevyhnutné mať:

 • projektovú dokumentáciu,
 • zmluvu o vykonaní stavebných prác,
 • stavebné povolenie.

Je dôležité, aby na stavenisku nebola prebytočná voda, aby sa zabránilo vyplavovaniu zeminy zo stavby alebo pozemku . Zemina môže znečistiť komunikáciu, prípadne poškodiť okolité stavby. Je dobré tomu predísť. Tento fakt zvyčajne rieši stavebník.

Stavebné povolenie

Pred tým ako začnete na svojom pozemku realizovať akékoľvek stavebné práce, je potrebné aby ste príslušný stavebný úrad požiadali o vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie potrebujete na stavbu domu, ale aj prístavbu, nadstavbu, či inú zmenu.

Na každom stavebnom úrade vám poskytnú presné informácie o tom, čo má žiadosť o vydanie stavebného povolenia obsahovať a aké prílohy je potrebné k nej priložiť.

Stavebné povolenie spolu s kvalitnou projektovou dokumentáciou sú dva najdôležitejšie dokumenty pri zahájení stavby vášho vysnívaného rodinného domu.

Pre stavebné povolenie na menej náročný rodinný dom je potrebné približne 8 až 10 súhlasov od rôznych úradov a inštitúcii. Zhrnuli sme Vám stavebné povolenie v stručných krokoch.

1.Návšteva stavebného úradu. Prekonzultovať predbežné schválenie projektu, získať tlačivo ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE,

2.Vybavenie ostatných príloh:

 • list vlastníctva z katastrálneho úradu , nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas prípadných spoluvlastníkov pozemku s výstavbou,
 • kópia katastrálnej mapy,
 • projekt rodinného domu (statika, elektrina, zdravo-technika, plyn, vykurovanie),
 • pôdohospodársky fond – v prípade potreby vyňatia pôdy,
 • stavebný dozor,
 • územne rozhodnutie o umiestnení stavby,
 • súhlas obce s malým zdrojom znečistenia,
 • poplatok.

3. Vybaviť vyjadrenia k prípojkám (elektrina, voda, kanalizácia, prípadne plyn)

 • získať informačný zákres sietí pre projektanta od staviteľov,
 • do projektu zakresliť a navrhnúť pripojenie jednotlivých sietí,
 • uzavrieť zmluvu o pripojení,
 • použiť rozhodnutie o pripojený ako prílohu k žiadosti o stavebné povolenie.

4. Podať žiadosť o stavebné povolenie aj s prílohami.


5. Riešiť akékoľvek nedostatky stavebného konania, na ktoré stavebný úrad upozorní.


6. Dúfať, že nebudú problémy so susedmi a čakať na rozhodnutie.


Máte otázku? Kontaktujte nás